Šta radimo?

Posvećeni smo unapređenju održivosti i ekološke odgovornosti.

U okviru naše poslovne strategije, posebnu pažnju posvećujemo Održivom razvoju. Fokusirani smo na projekte koji u potpunosti zadovoljavaju ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs UN). Naši timovi kontinuirano rade na edukaciji i implementaciji održivih poslovnih praksi, posvećeni unapređenju održivosti i ekološke odgovornosti u svim aspektima poslovanja.

Planiranje i implementacija projekata

koji direktno doprinose ciljevima održivog razvoja, kao što su rodna ravnopravnost, čista voda i sanitarni uslovi, pristupačna i čista energija, dostojanstven rad i ekonomski rast…

Usklađivanje poslovnih ciljeva sa globalnim standardima za održivost

kako bi se postigla dugoročna održivost i konkurentnost na tržištu.

Edukacija i osnaživanje timova

Kontinuirana edukacija zaposlenih o principima održivog razvoja i ekološke odgovornosti kroz seminare, radionice i treninge.

Ekološka odgovornost

Primena zelenih tehnologija i praksi

Primena zelenih tehnologija i praksiu svim fazama poslovanja kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu. Ovo uključuje korišćenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije ugljen-dioksida, reciklažu i upotrebu ekološki prihvatljivih materijala. Održiva upravljanje resursima kroz efikasno korišćenje prirodnih resursa, smanjenje otpada i promovisanje cirkularne ekonomije.

Partnerstva i saradnja

Saradnja sa lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i vladinim institucijama kako bi se postigla sinergija u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Podrška inicijativama i projektima koji imaju pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu, kroz finansijsku podršku, volonterski rad i zajedničke projekte

Održivi razvoj

View Synonyms and Definitions

U okviru naše poslovne strategije, posebnu pažnju posvećujemo Održivom razvoju. Fokusirani smo na projekte koji u potpunosti zadovoljavaju ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs UN). Naši timovi kontinuirano rade na edukaciji i implementaciji održivih poslovnih praksi, posvećeni unapređenju održivosti i ekološke odgovornosti u svim aspektima poslovanja. Naša posvećenost održivom razvoju nije samo deo naše društvene odgovornosti, već i ključna komponenta naše strategije rasta i inovacija. Verujemo da poslovanje usklađeno sa principima održivog razvoja donosi dugoročnu vrednost ne samo našim klijentima i partnerima, već i celokupnoj zajednici i planeti.

„Ulagači koji se pridruže našem poduhvatu ne samo da se uključuju u rastuće tržište, već i podstiču održiv razvoj, mogućnosti za zapošljavanje i inovacije u Južnoj Africi.“

Žarko Tarić, CEO, Cutivate Trading, Južnoafrička Republika